Məlumat bazasının idarə olunması şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi

Öhdəliklər:
· Əsas baza obyektlərini (table,cluster,sequence,packages, procedures vəs) idarə etmək · İstehsal qabiliyyətinin monitorinqi,optimallaşdırılması və tuninqi · Programlar arasında baza resurslarının optimal bölgüsünü təşkil etmək · Verilənlər bazasının ehtiyat sürətinin planlaşdırılmış qaydada çıxarılması · Standby bazalarda məlumatın aktual vəziyyətdə saxlanmaq · Mövcud və yeni təhlükəsizlik tədbirlərini öyrənmək və tətbiq etmək · Verilənlər bazası obyektlərinin dəyişdirilməsinin analizində kömək etmək · Tətbiq olunan programların performasını artırmaq məqsədi ilə SQL sorğuların optimallaşdırılması,indekslərin istifadəsi və bölümləmə işlərinin həyata keçirmək · Bankın cari işinin və lahiyələrini nəzərə alaraq verilənlər bazasının həcmini daim aktual tələblərə cavab verməsini təmin etmək

Unibank

Əlaqə İnformasiya:
cv@unibank.az

Yayım tarixi

Bu səhifəni Paylaş -
Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp