SƏTƏM və Keyfiyyətə nəzarət departamenti, Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, Keyfiyyətə zəmanət üzrə müfəttiş (QA Inspector)

Vəzifə öhdəlikləri: – Keyfiyyətə zəmanət prosedurlarının yazılması, yenilənməsi və tətbiq edilməsi; – Gorulən işlərin keyfiyyətinə nəzarət edilməsi və muvafiq standartlara uyğun sənədləşdirilməsi; – Keyfiyyət gostəriciləri ilə bağlı birbaşa rəhbər ilə məsləhətləşmələrin aparılması; – Keyfiyyət auditlərinin planının hazırlanması və auditin/monitorinqlərin həyata kecirilməsi; – nəticələr barədə dərhal rəhbərliyə məlumatların verilməsi; – Beynəlxalq keyfiyyət standartları uzrə işcilərin təlimləndirilməsini və istiqamətləndirilməsinin təmin edilməsi; – Muvafiq fəaliyyətlərin keyfiyyət standartları ilə uyğunluğuna nəzarət edilməsi; – İş fəaliyyəti ilə bağlı muxtəlif statistik məlumatların toplanılması, təhlil edilməsi və hesabatların hazırlanılması; – Butun proseslər uzrə proses sahibləri ilə birgə prosedurun hazırlanması; – Tələbə uyğun olaraq proses, prosedur, təlimatların, formaların yazılması, reviziyası – Şirkətin siyasət, məqsəd, hədəflərinin təyin edilməsində iştirak etmək; – Sahələrdə olan sənədlərin nəzarətli və nəzarətsiz nusxələrinin izlənilməsi;
Təhsil/Təcrubə: – Ali texniki təhsil; – Analoji sahədə ən azı 3 il iş təcrubəsi; – Muvafiq sertifikasiyaya malik olmalı; – Muvafiq ISO standartları barədə dərin biliklərə malik olmalı; – Azərbaycan dili sərbəst istifadəci, İngilis və Rus dillərini sənədləşdirmə səviyyəsində bilməsi; – Microsoft Office proqramlarını istifadəci səviyyəsində bilmək;
Əlavə məlumatlar: Bilməlidir: – Texnoloji avadanlığın konstruksiyasını, məhsulların istehsal texnologiyasını; – Zavod uzrə texnoloji prosesləri və istehsal rejimlərini; – İstehsalatda quvvədə olan normaları, AZS, TŞ AZ, ГОСТ, Beynəlxalq və Avropa standartlarının tələblərini, xammal və materialların sərf normalarını; – İSO 9001 ( Keyfiyyət idarəetmə sistemi ) , OHSAS 18001 ( Əməyin təhlukəsizliyi və muhafizəsi idarəetmə sistemi), İSO 14001 (Ətraf muhitin təhlukəsizliyinin idarəetmə sistemi) Beynəlxalq standartları barədə umumi məlumat , o cumlədən muəssisənin siyasət və məqsədlərini; – Ətraf muhitinin qorunması uzrə qanunvericiliyini və əmək fəaliyyətinə aid edilən əməyin muhafizəsi və təhlukəsizlik texnikası uzrə əmək qanunvericiliyini; – Ətraf muhitin qorunması və təhlukəsizlik texnikası uzrə normativ tələblərini; – Oz fəaliyyətinin ekoloji aspektlərini və onların ətraf muhitə təsirinin dərəcəsini; – Fəaliyyətlə bağlı risklərini və onların idarə edilməsi uzrə tədbirlərini; – İş yerində ətraf muhitin qorunması səmərəliliyi yuksəldilməsi uzrə metodlarını; – Texniki sənədləri hazırlamaq və tərtib etmək ucun direktiv materialları; – Analoji məhsulların istehsalında yerli və xarici muəssisələrin qabaqcıl təcrubəsini; – Əməyin muhafizəsi ,texniki təhlukəsizlik, yanğın təhlukəsizliyi, istehsalat sanitariyasının qaydalarını, muəssisənin daxili nizam qaydalarını; – Cəmiyyətin və Muəssisənin daxili intizam qaydalarını bilməli , onlara riayət etməlidir. – Əmək haqqı razılaşma əsasında; – Şirkət tərəfindən naharla, nəqliyyatla və korporativ nomrə ilə təmin edilmə; – İş qrafiki: 5 gun, 09:00 18:00; – İş yeri Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yerləşir. – Gostərilən tələblərə cavab verən namizədlərdən CV-lərini movzu yerinə Keyfiyyətə zəmanət uzrə mufəttiş (QA Inspector) yazaraq e-mail unvanına gondərmələri xahiş olunur. – Yalnız tələblərə cavab verən namizədlər musahibəyə dəvət olunacaqdır. STP MMC irqi, rəngi, dini, cinsi, milli mənşəli, yaşı, əlilliyi və genetikası nəzərə alınmadan butun işcilərinə və muraciət edənlərə bərabər iş imkanlarını təqdim edir. Dovlət qanunlarının tələblərinə əsasən, STP MMC-yə istənilən ərazidən muraciət edən namizədlərin/işcilərin işə qəbulunda ayrı-seckilik etmir və bunu qayda-qanunlara uyğun olaraq həyata kecirir. Bu siyasət işə qəbul, işə goturmə, yerləşdirmə, vəzifə artımı, xitam vermə, geri cağırılma, yerdəyişmə, icazə, kompensasiya və təlim daxil olmaqla butun qayda və şərtlərinə şamil olunur.

Sumqayıt Texnologiyalar Parkı

Əlaqə İnformasiya:
cv@stp.az

Yayım tarixi
Bu səhifəni Paylaş - Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp