Təhlükəsizlik departamentinin İnformasiya təhlükəsizliyi şöbəsinin mütəxəssisi (insident meneceri)

Öhdəliklər:
Muhafizə hədəflərinin təhlukəsizlik tələblərinə uyğun mutəmadi monitorinqi;İnformasiya təhlukəsizliyi uzrə monitorinq mənbələrinin ( event logfiles , CMDB , Help/ServisDesk və s. jurnallarının) tam, yararlı və muhafizəli olmasının monitorinqi və qiymətləndirilməsi;İnformasiyanın muhafizəsi hədəfi olan aktivlərdə mutəmadi aparılan yeniləmələrin təhlukəsizlik tələbləri uzrə test sınaqlarının təmin edilməsi;Risklər reyestrində nəzərə alınan insidentlərə əks-cavab sxemlərinin (monitorinq-aşkaretmə; xəbərvermə; bloklama; izləmə; ehtiyat varianta kecmə; qiymətləndirmə; subut toplama-kibertəhqiqat; bərpaetmə; antibohran ) muəyyən edilməsi, aktual olması ucun davamlı təkmilləşdirilməsi;İnformasiya təhlukəsizliyi insidentlərinə cavabvermə qruplarının (İTİCQ, İSİRT, Information Security Incident Response Team ) formalaşdırılması (informasiyanın muhafizəsi hədəfi olan aktivlərin kateqoriyalarına uyğun tərkiblərdə) və fəaliyyətinin praktiki təşkili;İnsidentləri və təhdid cəhdlərini, yeni/naməlum təhdid sxemlərini aşkaretmə, bunun ucun təhlukəsizlik skanlarının və nufuzetmə testlərinin kecirilməsi;Fəsadların olculməsi;İnsidentə aid olan daxili İTİCQ-in secilməsi, onun fəaliyyətinin menecmenti, İTİCQ vasitəsi ilə insidentlərə cavab verilməsi, bunun ucun muvafiq sxemlərin tətbiqi, dəstək ucun tərəfdaş İTİCQ-ə (və ya CERT-ə) muraciət edilməsi;İnformasiya təhlukəsizliyi hadisələrinin statistikası və təhlili, insidentlərə aid tendensiyaların muəyyən edilməsi və proqnozlaşdırılması;Risklər reyestrinə qalıq risklər barədə təklif verilməsi; Biliklər bazası (ibrət dərsləri) və maarifləndirmə ucun bildiriş və tovsiyələrin hazırlanması.
Tələblər:
Təhsil: – İT uzrə ali təhsil diplomuTƏCRUBƏİnformasiya texnologiyaları və təhlukəsizliyi uzrə inzibatcı; Help/Servis Desk mutəxəssisi
Ümumi peşəkar bacarıqlar:
ƏS, DBMS və şəbəkə uzrə muəyyən sertifikatlar (Cisco CCNA, LPI1, CompTIA Linux+, CompTIA Network+, CompTIA Security+, MCSA (Database Administration, SQL Server, Windows Server), Oracle Database SQL Expert);İnformasiya texnologiyaları və təhlukəsizliyi alətlərini tətbiq edən / MCSA / CCNA və s. əlavə ustunlukdur;İnformasiya texnologiyaları uzrə xidmətlərin menecmenti uzrə təlim sertifikatı əlavə ustunlukdur;Java / C++ / analoji alqoritmik dil uzrə sertifikat əlavə ustunlukdur;İnformasiya təhlukəsizliyinin daxili auditi / CISM / CISA / CHFI və s. əlavə ustunlukdur;Layihə idarəetmə qabiliyəti;Siyasət və prosedur yazma qabiliyəti;Təqdimat / danışıq qabiliyəti.
Davranışla bağlı səriştələr:
Problem həlletmə;Planlaşdırma və təşkilatcılıq;Komanda yonumlu;Unsiyyət;Nəticə yonumlu;Yaradıcı;Təşəbbuskar;Şəxsiinkişafa meyilli;Biznes etikasına əməl edən;Təhlukəsizlik qaydalarına əməl edən.

ARDNF

Əlaqə İnformasiya:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu, +994 12 498 77 53, hr@oilfund.az

Yayım tarixi
Bu səhifəni Paylaş - Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp