İnformasiya texnologiyaları departamentinin direktoru

Azərbaycan Respublikası Dovlət Neft Fondu Sizi İnformasiya texnologiyaları departamentinin direktoru vəzifəsinə muraciət etməklə peşəkar komandanın uzvu olmağa dəvət edir.Bizim professional komandamıza qoşularaq Siz daim karyera inkişafını təmin edən peşəkar muhitdə calışmaq imkanı əldə etmiş olacaqsınız.Bu rəhbər vəzifə biznes ehtiyaclarını muəyyən etməklə İnformasiya texnologiyaları sistemlərinin effektiv idarə edilməsi yolu ilə Fondun strateji və təşkilati hədəflərinə catmasını dəstəkləyir. Namizədlərdə yuksək şəxsi və professional keyfiyyətlərin, problem həlletmə, mukəmməl kommunikasiya, analitik duşuncə, layihələrin idarə edilməsi, liderlik və texniki səriştələrin olması zəruridir.Vəzifə uzrə əmək funksiyaları:Kritik sistemlər ucun geniş İT infrastrukturu və proqram inteqrasiyası / inkişafı layihələrinin planlaşdırılması və icrasına nəzarət;İT təchizatcı və podratcı alış planlarını hazırlamaq, icra etmək və podratcının fəaliyyətinə nəzarət etmək;Departamentin umumi uğurlarını qiymətləndirmək, əməliyyat problemlərini, ziddiyyətli prioritetləri, proqram catışmazlıqlarını və potensial problem sahələrini muəyyənləşdirmək;Fondun rəhbərliyi və digər əlaqəli təşkilatların rəhbərləri ilə strateji boyumə hədəfləri, kiber-təhlukəsizlik duruşunu mohkəmləndirmə və idarəetmə məqsədləri ucun İT hədəflərinin uyğunlaşdırılması və muəyyənləşdirilməsində fəaliyyət gostərmək;Fondun İT ehtiyatları və aktivlərinin kiber təhlukəsizlik movqeyini, vəziyyətini muəyyənləşdirmək və əlaqələndirmək. Fondun kiber təhlukəsizlik dəst-xəttinin umumi dovlət İT infrastruktur aktivlərinə inteqrasiyasını və İT sahəsinin ən qabaqcıl təcrubə və yeniliklərinə uyğunlaşdırılmasını təmin etmək;Fondun təşkilati məqsədlərini dəstəkləmək ucun davamlı İT infrastrukturunun yaradılması və təmin edilməsində Fondun rəhbərliyi ilə birlikdə iştirak etmək və əməkdaşlıq etmək;İT direktor vəzifəsinin fəaliyyət sahəsi cərcivəsində departamentin gundəlik fəaliyyətini təşkil etmək və nəzarət etmək;Fondun qəbulu ucun yenilikləri qiymətləndirmək və Fond və dovlət innovasiyaları ucun ən yaxşı sinergiya gətirəcək inteqrasiya yanaşmalarının muəyyənləşdirilməsi ucun dunyanın aparıcı İT təşkilatları, məhsul istehsal edən firmalar və internet əsaslı məlumat xidmətləri təminatcıları ilə əlaqələndirmək;Fond uzrə qabaqcıl texnologiyaların inkişafına təkan verəcək yenilikci layihələrin həyata kecirilməsində İT mutəxəssis qrupu nu yaratmaq, idarə etmək və nəzarət etmək.Təhsil/İxtisaslaşma/Təlimlərİnformasiya Texnologiyaları muhəndisliyi və ya əlaqəli sahələr uzrə magistr dərəcəsinin olması. Komputer Muhəndisliyi və ya Komputer Elmləri uzrə bakalavr dərəcəsinin olmasına ustunluk verilir.Muhəndislik və / və ya komputer elmləri uzrə dərin analitik duşuncə qabiliyyəti, İT texnologiyalarda son yenilik və metodlardan istifadə etmək, murəkkəb təşkilati və maddi-texniki problemləri həll etmək bacarığı.Dil bilikləriAzərbaycan dili, ingilis dili bilikləri vacibdir, rus dili bilikləri arzuolunandır.TəcrubəİT sahəsi uzrə rəhbər vəzifələrdə minimum 15 il iş təcrubəsi

ARDNF

Əlaqə İnformasiya:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu, +994 12 498 77 53, hr@oilfund.az

Yayım tarixi
Bu səhifəni Paylaş - Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp