Smeta üzrə mühəndis

İşin təsviri:
İnşa olunan obyektlər uzrə komplektləşdirilmiş layihə-smeta sənədlərinin olmasını və onların, təyinatına əsasən, tikinti-quraşdırma işlərinin icrası ucun verilməsini təmin edir; Obyektlərin layihələndirilməsi ucun, layihə təşkilatları ilə birlikdə titul siyahılarını işləyib hazırlayır; Obyektlərin layihələndirilməsi ucun ilkin məlumatları hazırlayır, layihələndirmə ucun tapşırıqlar tərtib edir və onları lahiyə təşkilatlarına gondərir; Lahiyə təşkilatlarından lahiyə sənədlərini qəbul edir və onlarla birlikdə, podrat tikinti təşkilatlarının iştirakı ilə bu sənədləri muzakirə edir, lahiyə təşkilatlarının tərtib etdiyi smeta sənədlərinin duzgunluyunu, quvvədə olan normativ sənədlərə uyğunluğunu yoxlayır; Yeni normativ qiymət, preyskurant, kataloqlar, vahid qiymətlər toplusu və s. quvvəyə minməsi ilə əlaqədar, vaxtlı-vaxtında layihə-smeta sənədlərində lazımı dəyişikliklər etmək; Layihə-smeta sənədləri uzrə, podratcı təşkilatlardan rəylərin alınmasını təmin edir, ekspertiza və podratcının iradları uzrə onun axıra qədər işləməsinə nəzarət edir və təsdiq olunması ucun hazırlayır; Təsdiq edildikdən sonra, layihə-smeta sənədlərini tikinti təşkilatlarının muvafiq şobələrinə gondərir; Tikintisi başa catmış obyektlərin layihələndirilməsinə cəkilən xərclərin silinməsi ucun muhasibatlığa lazımı sənədləri təqdim edir. Layihə-axtarış işləri uzrə tapşırıqların icrası haqqında hər ay hesabat tərtib edir. Layihə-smeta sənədləri uzrə lazımı arayışlar hazırlayır. Onların arxivdə saxlanmasını təmin edir. Muəyən edilmiş forma uzrə hesabatları tərtib edir.
Tələblər:
Təhsil: Ali təhsil (İnşaat muhəndisi) İş təcrubəsi: 5-10 il Yaş həddi:35-60 yaş Bilməlidir: Layihə-smeta sənədlərinin işlənib hazırlanmasının təşkilini, onların razılaşdırma və təsdiq etmə qaydalarını; smeta, smeta-maliyyə hesablamaları və kalkulyasiyaların tərtib olunması uzrə metodiki və vahid qiymətlərin toplu və kataloqlarının, inşaat materialları, konstruksiya, məmulat, avadanlıqların quraşdırılması uzrə, qiymətlər cədvəllərinin preyskurant topluları və avadanlıqların, materialların tipləşdirilimiş dəstlərinin tərtib və istifadə olunma qaydalarını; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarəetmənin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin muhafizəsi, təhlukəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə muhafizənin norma və qaydalarını bilməlidir. Dil bilikləri: Azərbaycan, Rus dili əla səviyyədə( İngilis dili orta səviyyədə) Komputer bilikləri: Word, MS Office, Autocad əla səviyyədə bilmək Şəxsi keyfiyyətləri: İşə planlı yanaşmaq bacarığı; Yuksək unsiyyət bacarığı; Nitq mədəniyyəti; Təmkinlilik, etibarlılıq, ozunəinam; Səliqəli, təşkilatcı, operativ calısan, bacarıqlı. Əmək haqqı Razılaşma yolu ilə
Qeyd:
İşci işin funksiyasından asılı olaraq muvafiq sınaq muddəti nəzərə alınmaqla işə qəbul olunur; Anket məlumatlarına yanlış və qeyri-duzgun məlumatlar daxil etdiyi aşkar olunan şəxslər işə goturulmurlər; Bu sahələr ucun ANKET FORMASI-nı doldurub hr@matanata.com unvanına gondərin CV Göndər

Mətanət A

Əlaqə İnformasiya:
hr@matanata.com, CV FORMA http://matanata.com/az/cv

Yayım tarixi

Bu səhifəni Paylaş -
Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp