Daxili Audit departamentinin Baş auditor, Qrup rəhbəri

Ümumi məlumat
Kapital Bank namizədləri Daxili Audit departamentinin Baş auditor/Qrup rəhbəri vəzifəsinə muraciət etməklə peşəkar komandanın uzvu olmağa dəvət edir.
Öhdəliklər
Təsdiq olunmuş İllik Audit Planına əsasən həyata kecirilən audit layihələrinə rəhbərlik etmək; Sahəvi, kompleks və tematik audit yoxlamalarının həyata kecirilməsi uzrə planı hazırlanmaq və həyata kecirmək; Biznes proseslərin təhlili, qiymətləndirilməsi və optimallaşdırma ilə bağlı təkliflər vermək; Daxili audit yoxlamasının nəticələrini dəstəkləyə biləcək məlumatları toplamaq, analiz və şərh etmək, sənədləşdirmək; Audit yoxlamasının butun mərhələlərində Bankın idarəedici əməkdaşları ilə musahibələr aparmaq; Audit layihəsi zamanı təqdim olunan məlumatları icmallaşdırmaq və təhlil etmək, audit olunan sahənin daxili nəzarət sisteminin tamlığı və adekvatlığı barədə rəy formalaşdırmaq; Audit layihələrinin həyata kecirilməsi zamanı daxili nəzarət sisteminin muhum məqamlarını muəyyən etmək, catışmazlıqların aşkar edilməsi ucun planlaşdırılmış audit prosedurlarını həyata kecirmək; Audit yoxlamasında iştirak edən qrup uzvlərinin işinə nəzarət və onların peşəkar inkişafını təmin etmək; Audit hesabatlarının hazırlanması və təqdimatını həyata kecirmək.
Tələblər
İqtisadiyyat, maliyyə, ucot və audit yonumlu ixtisaslar uzrə ali təhsil və bank sahəsində 4 illik iş təcrubəsi; və ya Digər ixtisas uzrə ali təhsil və bank sahəsində 6 illik iş təcrubəsi; Muxtəlif peşə (ACCA, CİA, FRM, CFA, və s.) sertifikatlarına malik olmaq və ya mərhələ kecmək arzu olunandır. Texniki bacarıqlar: Bank qanunvericiliyi və fəaliyyəti barədə nəzəri və praktiki biliklər; Korporativ idarəetmə, risklərin idarəedilməsi və daxili nəzarət uzrə biliklər; Bank əməliyyatları və biznes prosesləri barədə biliklər; Analitik duşunmə qabiliyyəti, informasiyanın tənqidi təhlil etmə ozəlliyi; Fərqli maliyyə alətlərinin işləmə mexanizmləri barədə umumi bilik; Məlumatların toplanması, təhlili və nəticələrin icmallaşdırılması; Dil və komputer bilikləri: Azərbaycan dili (mukəmməl), İngilis və Rus dilləri (peşəkar səviyyədə) Microsoft Office və digər proqramlar; Fikirlərin Azərbaycan dilində yazılı şəkildə aydın ifadə etmək və hesabat yazmaq qabiliyyəti. Şəxsi keyfiyyətlər: Fikirlərin Azərbaycan dilində yazılı şəkildə aydın ifadə etmək və hesabat yazmaq qabiliyyəti. Komanda ruhu, təşkilatcılıq, unsiyyət, munasibətlərin qurulması bacarıqları; Şəxsi və peşəkar inkişaf yonumluluk; Qərarvermə və problem həlletmə qabiliyyəti. Ustunluklər: Təcrubəli və peşəkar komandada işləmək imkanı; Rəqabətli əmək haqqı; Sahə uzrə daxili və xarici təlimlərdə iştirak.

Kapital Bank

Əlaqə İnformasiya:
hkc@kapitalbank.az, recruitment@kapitalbank.az

Yayım tarixi
Bu səhifəni Paylaş - Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp