Daxili Audit Departamentinə Baş İT Audit

Ümumi məlumat
Kapital Bank namizədləri Daxili Audit Departamentinə Baş İT Audit vəzifəsinə muraciət etməklə peşəkar komandanın uzvu olmağa dəvət edir.
Öhdəliklər
İT, əməliyyat və biznes risklərini, funksiyaları və onların fəaliyyətlərini nəzərdən kecirir və təklif olunan yoxlamaların təbiəti, sahəsini, istiqamətini və hədəflərini muəyyən etmək və tovsiyələr vermək ucun muştəri əlaqələrini qiymətləndirir. İllik audit planının icrası, nəzarət mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi və audit məqsədlərini yerinə yetirmək ucun audit prosedurlarının tərtibini həyata kecirir; İT audit layihələri ucun məsuliyyət daşıyır və rəhbərliyə məsləhət və konsaltinq xidmətləri gostərir. Muvafiq tovsiyələr verir. Fərqli texniki vahidlərlə fəaliyyətlərini koordinasiya edir və istiqamətləndirir: tapşırıqların və prosedurların auditini həyata kecirir; tədbirlərin tamlığını nəzərdən kecirir və İT uzrə nəzarət mexanizmlərinin cari vəziyyətinə dair qiymətləndirmələr təqdim edir; Təşkilatın rəhbərliyi ucun hesabatlar hazırlayır. Auditin məqsədlərini, əhatə dairəsini, aşkarlamalarını, nəticələri və tədbirlər planı uzrə cavabları icmallaşdırır. Auditin aparılması zamanı və başa catdıqdan sonra muvafiq olaraq butun səviyyələrdə rəhbərliyə şifahi və yazılı təqdimatlar edir. Audit hesabatlarının muəyyən edilmiş muddət ərzində hazırlanmasını təmin edir. Səmərəliliyi artırmaq ucun audit prosedurlarına duzəlişlər tovsiyə edir. Sistem nəzarəti adekvatlığını qiymətləndirərək təşkilatdaxili nəzarəti nəzərdən kecirir və onların təkmilləşdirilməsi uzrə tovsiyələr verir. Sadə və kompleks komputer məlumat sistemləri ucun umumi və tətbiqi nəzarətin təhlilini həyata kecirir. Sistemin inkişaf standartları, əməliyyat prosedurları, sistem təhlukəsizliyi, proqramlaşdırma nəzarətləri, kommunikasiya nəzarətləri, ehtiyat mərkəzləri və fovqəladə hallar planı və sistemin saxlanılması daxil olmaqla informasiya nəzarət mexanizmlərinin yoxlanmasını həyata kecirir; Audit obyektlərinin cavablarının adekvatlığını, vaxtında təqdim edilməsini, o cumlədən əhəmiyyətli audit tovsiyələri uzrə tədbirlər planını qiymətləndirir.
Tələblər
İT və / və ya informasiya təhlukəsizliyi sahəsində ən azı 3 illik iş təcrubəsi; Məhsul biliyi: *nix based OS, Microsoft Windows məhsulları, Şəbəkə, Firewall, tətbiqi Təhlukəsizlik ilə tanış olmaq; Məntiqi və fiziki giriş təhlukəsizliyi, dəyişikliyin idarə edilməsi, informasiya təhlukəsizliyi, biznesin bərpası və şəbəkə texnologiyası kimi təhlukəsizlik və nəzarət riskləri daxil olmaqla, informasiya sistemlərinin auditi uzrə təcrubə; Komputer proqramlarının (məsələn, ACL, SQL, Excel) və tətbiqi sistemlərin istifadəsində zəngin təcrubə; CISA (Sertifikatlaşdırılmış İnformasiya Sistemləri Auditoru) və / və ya Sertifikatlaşdırılmış Şəbəkə Muhəndisi, Sertifikatlaşdırılmış Təhlukəsizlik Mutəxəssisi, CHFI kimi informasiya texnologiyaları sahəsinə aid sertifikatlara malik şəxslərə ustunluk veriləcəkdir. CV-lərinizi, movzu hissəsində Baş İT Audit qeyd etməklə [email #160;protected] e-mail unvanına gondərə bilərsiniz.

Kapital Bank

Əlaqə İnformasiya:
hkc@kapitalbank.az, recruitment@kapitalbank.az

Yayım tarixi
Bu səhifəni Paylaş - Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp