Yoldəyişdirici postunun növbətçisi – Bərdə şəhəri

Əmək şəraiti:
Ofisxarici İş vaxtının norması 2 növbəli Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş –
Təhsil istiqaməti/ixtisası:
– Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil
Sahə üzrə stajı:
– Tələb olunan biliklər Nişan keçiricilərinin quruluşu; Qatarların qəbulu, göndərilməsi, buraxılması və manevr işlərinin aparılması üçün marşrutların hazırlanması zamanı mərkəzləşdirilmiş nişanların keçirilməsi və bağlanması qaydaları; Nəzarət-nişan qıfıllarının təyinatı; Nişan və siqnalların mexaniki və elektrik asılılığı; Nişan keçiricilərinin saz vəziyyətdə saxlanılması qaydaları və nişan göstəricilərinin işıqlandırılma qaydaları, Nasaz nişan keçiricilərinin çəpərlənmə qaydaları; Tormoz başmaqlarının quruluşu və onlardan istifadə qaydaları. Fərdi keyfiyyət göstəriciləri Keyfiyyət yönümlülük Diqqətlilik İntizamlılıq Digər tələb və üstünlük göstəriciləri –
Komputer bilikləri:
– Dil bilikləri – Tələb olunan vəsiqə və ya sertifikat Tələb edilmir
Vəzifə öhdəlikləri:
Qatarların marşrut üzrə qəbulu, nömrələnməsi, buraxılması və manevr işlərin yerinə yetirilməsi üçün hazırlanması zamanı mərkəzləşdirilməmiş nişanların keçirilməsi və bağlanılması; Qatarların qəbulu zamanı yolun boşluğunun yoxlanılması; Vaqon və hərəkət heyətlərinin tormoz başmaqları vasitəsilə dayandırılması və bərkidilməsi, göstəricilərin işıqlandırılması. Nişan keçiricilərinin, inventarın və siqnal ləvazimatının saz və təmiz saxlanılması. Boşalmış bolt və şuruplarının bərkidilməsi, nişan keçiricilərinin hissələrinin yağlanması.
Ünvan: Bərdə şəhəri, Səməd Vurğun küçəsi 10

Azərbaycan Dəmir Yolları

Əlaqə İnformasiya:
hr.recruitment@ady.az, +994124996540, Rəsmi saytda Onlayn müraciət edin https://career.ady.az/Candidate/Index

Yayım tarixi
Bu səhifəni Paylaş - Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp