Stansiya növbətçisi – Kürdəmir rayonu

Əmək şəraiti: Ofisdaxili və ofisxarici İş vaxtının norması 2 növbəli Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş –
Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil
Sahə üzrə stajı:
Tələb olunan biliklər: Öz vəzifələri dairəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarı, sərəncamları və əmrləri; Qatarların hərəkətinin stansiyada tənzimləyən müvafiq qaydalar, təlimatlar və qüvvədə olan digər aidiyyəti normativ-hüquqi aktlar; Stansiyanın texniki bölgü aktı və işin texnoloji prosesi, işarəvermə, mərkəzləşdirmə, avtobloklaşdırma, rabitə qurğularının iş prinsipləri; Qatarların hərəkət cədvəli, işarəvermə, qatarların hərəkəti və manevretmə işi üzrə təlimatlar; Hərəkət qatarlarında yüklərin daşınması, yüklərin boşaldılması üzrə qaydalar, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, yanğından mühafizə və istehsalat sanitariyası üzrə qaydalar və normalar.
Fərdi keyfiyyət göstəriciləri: Keyfiyyət yönümlülük Diqqətlilik İntizamlılıq Digər tələb və üstünlük göstəriciləri –
Komputer bilikləri: MS Word-zəif MS Excel-zəif Dil bilikləri – Tələb olunan vəsiqə və ya sertifikat Tələb edilmir
Vəzifə öhdəlikləri: Qatarların qəbulu, yola salınması və keçib getməsinin təmin olunması üzrə işin təşkil edilməsi; Qatarların hərəkət cədvəlinin, manevretmə işinin və stansiya işinin növbə planının yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi; Qatarların qəbulu, yola salınması, keçib getməsi və manevr etməsi marşrutlarının hazırlanması; İşarəvermə, mərkəzləşdirmə, avtomatlaşdırma, rabitə qurğuları nasaz olduqda qatarların hərəkət qaydasının müəyyən edilməsi və qatarların hərəkəti və manevretmə işi üzrə təlimatla nəzərdə tutulan sənədlərin tərtib edilməsi; Qatarların hərəkət məsələləri üzrə qonşu stansiyalarla, qatar dispetçerləri ilə, stansiya və ona birləşən stansiyalararası yol hüdudlarında lokomotiv və elektrik qatarlarının maşinistləri ilə rabitənin həyata keçirilməsi; Lazım gəldikdə marşrutların əl ilə hazırlanması üzrə əməliyyatların yerinə yetirilməsi.
Ünvan: Kürdəmir rayonu, Sığırlı kəndi

Azərbaycan Dəmir Yolları

Əlaqə İnformasiya:
hr.recruitment@ady.az, +994124996540, Rəsmi saytda Onlayn müraciət edin https://career.ady.az/Candidate/Index

Yayım tarixi
Bu səhifəni Paylaş - Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp