Qazanxana operatoru – Sumqayıt şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisdaxili İş vaxtının norması 2 növbəli Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş –
Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil Sahə üzrə iş təcrübəsi 1 il
Tələb olunan biliklər: Xidmət olunan qazanların quruluşu; Porşenli nasosların, elektrik mühərrikinin, buxar mühərriklərinin quruluşu və iş prinsipi; Qazanxana qurğularının istilik, buxar, su kəmərlərinin və istilik qovşağının sxemi; Sadə və orta mürəkkəb nəzarət-ölçü cihazlarının quruluşu; İstilik izolə edən kütlənin tərkibi, qazan və buxar-boru kəmərlərinin istiliyi izolə etməsinin əsas üsulları; Təzyiq altında işləyən avadanlıqdan və qazdan istifadə qaydaları; İş avadanlığının istismarı qaydaları.
Fərdi keyfiyyət göstəriciləri: Keyfiyyət yönümlülük Diqqətlilik İntizamlılıq Digər tələb və üstünlük göstəriciləri –
Komputer bilikləri: – Dil bilikləri – Tələb olunan vəsiqə və ya sertifikat Tələb edilmir
Vəzifə öhdəlikləri: Suqızdırıcı və buxar qazanlarına xidmət edilməsi; Qazanxanada maye və qazşəkilli yanacaqla və ya elektrik qızdırıcısı ilə işləyən ayrı-ayrı suqızdırıcı və ya buxar qazanlarına xidmət edilməsi; Qazanların işə salınması, dayandırılması, tənzimlənməsi və işinə nəzarət edilməsi; Qazanlarda suyun səviyyəsinə, buxar təzyiqinə və qızdırıcı sistemə verilən suyun temperaturuna, nəzarət-ölçü cihazlarının göstəricilərinə nəzarət edilməsi; Qazanxana avadanlığının fasiləsiz işinin təmin edilməsi; Xidmət olunan avadanlığın təmirində iştirak etmək.
Ünvan: Sumqayıt şəhəri, Sumqayıt sərnişin stansiyası

Azərbaycan Dəmir Yolları

Əlaqə İnformasiya:
hr.recruitment@ady.az, +994124996540, Rəsmi saytda Onlayn müraciət edin https://career.ady.az/Candidate/Index

Yayım tarixi
Bu səhifəni Paylaş - Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp