Qatar tərtibçisinin köməkçisi – Bakı şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisxarici İş vaxtının norması 2 növbəli Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş –
Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil
Sahə üzrə stajı:
Tələb olunan biliklər: Texniki istismar qaydaları; Qatarların hərəkəti və manevr işlərinə dair təlimatlar; İşarəvermə təlimatları; Qatar tərtibçisi və onun köməkçisinin vəzifə təlimatları; Stansiyanın texnoloji iş prosesi; Qatarların tərtib olunma planı; Yerli idarəetməyə verilmiş mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş yoldəyişəmlərin çevrilməsi qaydası; Vaqonların quruluşu haqqında ümumi biliklər; Stansiya yollarının planı, profili, ixtisaslaşması və tutumu; Radiostansiya və digər əlaqə vasitələrindən istifadə və onların saxlanılma qaydası; İlkin tibbi yardımın göstərilməsi metodları.
Fərdi keyfiyyət göstəriciləri: Keyfiyyət yönümlülük Diqqətlilik İntizamlılıq Digər tələb və üstünlük göstəriciləri İş yerində əmək və icra intizamı, əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik və yanğından mühafizə norma və qaydalarına dair biliklər.
Komputer bilikləri: – Dil bilikləri – Tələb olunan vəsiqə və ya sertifikat Tələb edilmir
Vəzifə öhdəlikləri: Manevr hərəkətinə aid işarə və göstərişlərin vaxtında və dəqiq verilməsi; Manevr hərəkəti üçün yoldəyişənlərin vaxtında hazırlanması; İşarə və göstərişlərin vaxtında və düzgün verilməsinin izlənilməsi; Manevr edən tərkibin görünməsinin təmin edilməsi; Bütün vaqonların öz aralarında və lokomotivlə qoşulu olmadan hərəkətinə yol verilməməsinə nəzarət edilməsi.
Ünvan: Bakı şəhəri, Fikrət Əmirov küçəsi 24, Yeni vağzal binası

Azərbaycan Dəmir Yolları

Əlaqə İnformasiya:
hr.recruitment@ady.az, +994124996540, Rəsmi saytda Onlayn müraciət edin https://career.ady.az/Candidate/Index

Yayım tarixi
Bu səhifəni Paylaş - Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp