İlməkçi – Gəncə şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisxarici İş vaxtının norması 6 günlük iş həftəsi: 09:00-17:00 / 5 gün, 09:00-15:00 / 1 gün Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş –
Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil Sahə üzrə iş təcrübəsi –
Tələb olunan biliklər: Müxtəlif yükqaldırma mexanizmi və ilgək vasitəsinin konstruksiyası üzrə biliklər; Ağır yüklərin, aqreqat və konstruksiyaların daşınması, yığılması, quraşdırılması qaydası və üsulları; Qaldırılan və daşınan məmulat, konstruksiya və qurğuların kütləsinin və ağırlıq mərkəzinin müəyyənləşdirilməsi üsulları; Tros, kanat, zəncir və xüsusi vəsaitin kütlə və qabaritdən asılı olaraq seçilməsi və sınağı qaydası; İşlərin təhlükəsiz aparılması təlimatı; Öz vəzifəsi çərçivəsində dəmir yolunda işarəvermə, hərəkət və manevr işi, texniki istismar qaydalarının təlimatları; İlkin tibbi yardımın göstərilməsi qaydaları; Texniki təhlükəsizlik qaydaları.
Fərdi keyfiyyət göstəriciləri: Keyfiyyət yönümlülük Diqqətlilik İntizamlılıq Digər tələb və üstünlük göstəriciləri –
Komputer bilikləri: – Dil bilikləri – Tələb olunan vəsiqə və ya sertifikat ilməkçi peşəsini icra etmək hüququ verən vəsiqə
Vəzifə öhdəlikləri: Daşınılan və quraşdırılan hərəkət heyəti, aqreqat və konstruksiyaların kütləsinin və ağırlıq mərkəzinin müəyyənləşdirilməsi; Trosların, kanat, zəncir və xüsusi ləvazimatların yükün kütləsinə və konfiqurasiyasına müvafiq seçilməsi və sınağı; Yük qaldıran qurğulara yükün verilib, tərtib edilməsi və hərəkətinə nəzarət edilməsi.
Ünvan: Gəncə şəhəri, Zülfü Hacıyev küçəsi

Azərbaycan Dəmir Yolları

Əlaqə İnformasiya:
hr.recruitment@ady.az, +994124996540, Rəsmi saytda Onlayn müraciət edin https://career.ady.az/Candidate/Index

Yayım tarixi
Bu səhifəni Paylaş - Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp