Drezin sürücüsü – İmişli şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisxarici İş vaxtının norması 2 növbəli Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş –
Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil Sahə üzrə iş təcrübəsi –
Tələb olunan biliklər: Drezinin, onun mexanizm və avadanlıqlarının quruluşu üzrə biliklər; Drezinin istismar qaydaları, nəzarət-ölçü cihazlarının quruluşu və təyinatı üzrə biliklər; Yanacaq-sürtkü materiallarının xarakteristikaları, xüsusiyyətləri və onlara qoyulan tələblər üzrə biliklər; Adamların və yüklərin drezində daşınma qaydaları, yükləmə, boşaldılma və kran avadanlığının köməyilə görülən digər işlərin yerinə yetirilməsi qaydaları; Drezinin və onun kran avadanlığının təkər cütlərinin, düyünlərinin texniki baxışının, təmirinin növləri, müddətləri və qaydaları üzrə biliklər; Elektrotexnikanın, mexanikanın və hidravlikanın əsasları üzrə biliklər; Yüksək voltajlı iş şəraitində təhlükəsizlik qaydaları üzrə biliklər.
Fərdi keyfiyyət göstəriciləri: Keyfiyyət yönümlülük Diqqətlilik İntizamlılıq Digər tələb və üstünlük göstəriciləri Drezin nəqliyyatını idarəetmə şəhadətnaməsinin (AU-15 forma) olması arzuolunandır.
Komputer bilikləri: – Dil bilikləri – Tələb olunan vəsiqə və ya sertifikat Tələb edilmir
Vəzifə öhdəlikləri: Dəmir yollarında hərəkət zamanı drezinin idarə edilməsi; Fəhlələrin, materialların, avadanlıqların və qurğuların iş yerinə daşınması; Stansiya hüdudunda manevr işlərinin görülməsi; Təmir, quraşdırma, yükləmə və daşınma işlərində kran qurğuları və digər xüsusi drezin mexanizmləri və qurğularının idarə edilməsi; Drezinin, onun avadanlığının saz vəziyyətdə saxlanılması və onlara qulluq edilməsi; Drezinin, onun qaldırıcı və digər xüsusi qurğularının nasazlıqlarının aradan qaldırılması.
Ünvan: İmişli şəhəri, General Şıxlinski küçəsi

Azərbaycan Dəmir Yolları

Əlaqə İnformasiya:
hr.recruitment@ady.az, +994124996540, Rəsmi saytda Onlayn müraciət edin https://career.ady.az/Candidate/Index

Yayım tarixi
Bu səhifəni Paylaş - Saxla Yadda Paylaş FaceBook Paylaş Twitter Paylaş MAIL.ru Paylaş WhatsApp