Nəzarətçi ( Komendant Sumqayıt filialı üzrə )

Vəzifə öhdəlikləri: Binanın daxildən və xaricdən qorunmasını təmin edilməsinə; Video-nəzarət kameralarının köməyi ilə daimi müşahidəni təşkil edilməsinə; Müəyyən olunmuş buraxılış rejminə nəzarətinə; Şübhəli şəxs və ya əşya gördükdə xidməti tədbir görülməsi və birbaşa rəhbərinə hesabatın verilməsinə; Rəhbərliklə razılaşdırılmış şəkildə polis orqanlarını məlumatlandırmasına; Fəaliyyəti üzrə rəhbərliyin əmr, sərəncam və tapşırıqlarının, normativ-hüquqi aktların tələblərinin vaxtında və müvafiq … Oxumağa davam et “Nəzarətçi ( Komendant Sumqayıt filialı üzrə )”

Yayım tarixi

İlməkçi – Sumqayıt şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisxarici İş vaxtının norması 2 növbəli Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş – Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil Sahə üzrə stajı: – Tələb olunan biliklər: Müxtəlif yükqaldırma mexanizmi və ilgək vasitəsinin konstruksiyası; Ağır yüklərin, aqreqat və konstruksiyaların daşınması, yığılması, quraşdırılması qaydası və üsulları; İşlərin təhlükəsiz … Oxumağa davam et “İlməkçi – Sumqayıt şəhəri”

Yayım tarixi

Yanğınsöndürən – Sumqayıt şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisdaxili və ofisxarici İş vaxtının norması 2 növbəli Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş – Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil Sahə üzrə stajı: – Tələb olunan biliklər: Ərazidə y #x435;rləşən mühüm yanğın təhlükəli #x43E;by #x435;ktlərin, su mənbələrinin y #x435;rinə dair biliklər; Yanğınsöndürmə avt #x43E;m #x43E;billərinin … Oxumağa davam et “Yanğınsöndürən – Sumqayıt şəhəri”

Yayım tarixi

Atıcı – Sumqayıt şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisxarici İş vaxtının norması 2 növbəli Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş – Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil Sahə üzrə stajı: – Tələb olunan biliklər: Döyüş silahından istifadə qaydalarına dair biliklər. Fərdi keyfiyyət göstəriciləri: Keyfiyyət yönümlülük Diqqətlilik İntizamlılıq Digər tələb və üstünlük göstəriciləri 35 yaşa … Oxumağa davam et “Atıcı – Sumqayıt şəhəri”

Yayım tarixi

Kompüter operatoru – Sumqayıt şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisdaxili İş vaxtının norması 6 günlük iş həftəsi: 09:00-17:00 / 5 gün, 09:00-15:00 / 1 gün Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş – Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil Sahə üzrə stajı: – Tələb olunan biliklər: Kompüter və onun qurğuları ilə işləməyə dair biliklər; Kompüterin texniki … Oxumağa davam et “Kompüter operatoru – Sumqayıt şəhəri”

Yayım tarixi

Kran maşinisti – Sumqayıt şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisxarici İş vaxtının norması 2 növbəli Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş – Təhsil istiqaməti/ixtisası: İstənilən Minimum təhsil dərəcəsi Orta ixtisas təhsili Sahə üzrə stajı: 1 il Tələb olunan biliklər: Xidmət edilən kran və onun mexanizmlərinin quruluşu; Xidmət edilən kranın istismar qaydaları və təlimatı; Texnoloji avadanlığın quraşdırılması; Elektrotexnika … Oxumağa davam et “Kran maşinisti – Sumqayıt şəhəri”

Yayım tarixi

Azad olmayan yol briqadiri – Sumqayıt şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisxarici İş vaxtının norması 08:00-17:00 / 5 günlük iş həftəsi Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş – Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil Sahə üzrə stajı: 1 il Tələb olunan biliklər: Nəzarət ölçü alətlərinin təyinatı və tətbiqi şərtləri; Təmir obyektlərinin qovşaqlarının quruluşu və qarşılıqlı əlaqəsi; Yerinə … Oxumağa davam et “Azad olmayan yol briqadiri – Sumqayıt şəhəri”

Yayım tarixi

Drezin sürücüsü – Sumqayıt şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisxarici İş vaxtının norması 2 növbəli Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş – Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil Sahə üzrə stajı: 1 il Tələb olunan biliklər: Drezinin, onun mexanizm və avadanlıqlarının quruluşu; Drezinin istismar qaydaları, nəzarət-ölçü cihazlarının quruluşu və təyinatı; Yanacaq-sürtgü materiallarının xarakteristikaları, xüsusiyyətləri və … Oxumağa davam et “Drezin sürücüsü – Sumqayıt şəhəri”

Yayım tarixi

Elektrik mexaniki – Sumqayıt şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisxarici İş vaxtının norması 08:00-17:00 / 5 günlük iş həftəsi Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş – Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil Sahə üzrə stajı: – Tələb olunan biliklər: İşarəvermə mərkəzləşmə bloklama qurğularının istismarı qaydalarına dair biliklər; Elektrotexnikanın əsas qanunları; Nəzarət ölçü cihazlarının təyinatı və … Oxumağa davam et “Elektrik mexaniki – Sumqayıt şəhəri”

Yayım tarixi

Ağcabədi, Şamaxı, Sumqayıt və Dəmiryol şöbəsinə Əməliyyatçı-kassir

Ümumi məlumat Kapital Bank namizədləri Ağcabədi, Şamaxı, Sumqayıt və Dəmiryol şobəsində Əməliyyatcı-kassir vəzifəsinə muraciət etməklə peşəkar komandanın uzvu olmağa dəvət edir: Öhdəliklər Muştərilərə xidmət Surətli pul kocurmə əməliyyatlarının aparılması Mərkəzi Bankın və Kapital Bankın daxili prosedurlarına əsasən, bank məhsullarının satışı Dovlət rusumlarının və kommunal odənişlərin qəbulu Odəniş kartları uzrə əməliyyatların aparılması Tələblər Ali təhsil Muvafiq … Oxumağa davam et “Ağcabədi, Şamaxı, Sumqayıt və Dəmiryol şöbəsinə Əməliyyatçı-kassir”

Yayım tarixi

Şamaxı, Sumqayıt və Dəmiryol şöbəsinə Əməliyyatçı-kassir

Ümumi məlumat Kapital Bank namizədləri Şamaxı, Sumqayıt və Dəmiryol şobəsində Əməliyyatcı-kassir vəzifəsinə muraciət etməklə peşəkar komandanın uzvu olmağa dəvət edir: Öhdəliklər Muştərilərə xidmət Surətli pul kocurmə əməliyyatlarının aparılması Mərkəzi Bankın və Kapital Bankın daxili prosedurlarına əsasən, bank məhsullarının satışı Dovlət rusumlarının və kommunal odənişlərin qəbulu Odəniş kartları uzrə əməliyyatların aparılması Tələblər Ali təhsil Muvafiq sahə … Oxumağa davam et “Şamaxı, Sumqayıt və Dəmiryol şöbəsinə Əməliyyatçı-kassir”

Yayım tarixi

Yol ustası – Sumqayıt şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisxarici İş vaxtının norması 08:00-17:00 / 5 günlük iş həftəsi Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş – Təhsil istiqaməti/ixtisası: İstənilən Minimum təhsil dərəcəsi Orta ixtisas təhsili Sahə üzrə stajı: 3 il Tələb olunan biliklər: Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və yanğından mühafizə qayda və normaları; Nəzarət-ölçü alətlərinin təyinatı və … Oxumağa davam et “Yol ustası – Sumqayıt şəhəri”

Yayım tarixi

Elektrik montyoru – Sumqayıt şəhəri

Əmək şəraiti: Ofisxarici İş vaxtının norması 2 növbəli Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı Ştat cədvəlinə uyğun olaraq Əlavə ödəniş – Təhsil istiqaməti/ixtisası: – Minimum təhsil dərəcəsi Orta təhsil Sahə üzrə stajı: 1 il Tələb olunan biliklər: Kontakt şəbəkəsinin bölüşdürülməsi üsulları və onların kotlavanlara quraşdırılması; Dayaqların özüllərinin ölçüsü və konstruksiyası; Elektrikləşmiş dəmir yolunun bütün sahəsinin kontakt … Oxumağa davam et “Elektrik montyoru – Sumqayıt şəhəri”

Yayım tarixi

Kassir (Sumqayıt)

Vəzifələr: Müştərilər tərəfindən ödənilən pul vəsaitlərini, o cümlədən kredit ödənişlərini qəbul edir; Ödənilən vəsaitləri yoxlayır və tələb olunan qaydada əməliyyat həyata keçirir; Gündəlik satış məbləğini və ödənişləri əks etdirən sənədləri tərtib edir; Kassadan keçən bütün pul vəsaitləri, sənədləri və qiymətləri izləyir, nəzarətdə saxlayır və hesabatını aparır; Nağd pul vəsaitlərinin təhlükəsiz şəraitdə saxlanmasını və İşəgötürənin səlahiyyətli … Oxumağa davam et “Kassir (Sumqayıt)”

Yayım tarixi

Ofisiant (Sumqayıt)

Tələblər: Təhsil: Ali və ya orta; Azərbaycan dilini səlist bilməli, rus və ya ingilis dillərindən birində ozunu ifadə etməyi bacarmalıdır; Aktiv, cevik, unsiyyətcil və məsuliyyətli olmalı; Ofisiant kimi iş təcrubəsi olmalıdır; Məhsulları təqdim etmək bacarığına malik olmaq. Əsas vəzifələr: – Qonaqlara təbəssumlə, yuksək səviyyədə xidmət gostərmək; – Restoranda qonaqlara xidmət sahəsinə mukəmməl bilmək; – Qonaqların … Oxumağa davam et “Ofisiant (Sumqayıt)”

Yayım tarixi

Kredit mütəxəssisi (Bakı, Sumqayıt, Şəki)

Tələblər: – İş stajı : muvafiq sahədə ən azı 1-2 il; – Dil biliyi : Azərbaycan dilində səlist danışmaq/yazmaq; rus və ya ingilis dillərindən birində fikrini sərbəst ifadə etmək bacarığı; – Komputer biliyi: Microsoft Office (xususən Word və Excel) proqramlarında sərbəst işləmək bacarığı; – Yuksək analitika qabiliyyəti; – Yuksək unsiyyət və təqdim etmə bacarıqları; – … Oxumağa davam et “Kredit mütəxəssisi (Bakı, Sumqayıt, Şəki)”

Yayım tarixi

Mühasib (Restoran sahəsi üzrə/Sumqayıt)

Tələblər: İqtisadiyyat, maliyyə və ya muvafiq sahədə ali təhsil; Muhasibatlıq uzrə ən azı 2 il iş təcrubəsi; ERP (1C və s.) sisteminin tətbiqi uzrə aktiv işlərin aparılması təcrubəsi; MS Office proqramları uzrə qabaqcıl istifadə biliyi; Komandada və təzyiq altında işləmə bacarığı; ACCA, CIMA sertifikatı olan (və yaxud təhsil alan) namizədlərə ustunluk verilir. Əsas vəzifələr: İnternet … Oxumağa davam et “Mühasib (Restoran sahəsi üzrə/Sumqayıt)”

Yayım tarixi

İcraçı (Hüquq şöbəsi) Sumqayıt şəhəri

Tələblər: Təhsil: ali (hüquq təhsili olanlara üstünlük verillir); Hüquq, problemli kreditlər sahəsində, və ya hüquq mühafizə orqanlarında iş təcrübəsi arzu olunandır; Məsuliyyətli, aktiv və çevik olmalı; Məqsədyönlülük (yekun nəticəyə yönəlmə bacarığı), komandada işləmək bacarığı;

Yayım tarixi

Mikrokreditlər üzrə mütəxəssis (Bakı və Sumqayıt filialları)

Vəzifə: Mikrokreditlər uzrə mutəxəssis (Bakı və Sumqayıt filialları)İş qrafiki: 09:00 – 18:00 (Bazar ertəsi – Cumə) Unvan: Bakı və Sumqayıt şəhərləri. NAMİZƏDƏ DAİR TƏLƏBLƏR: Ali təhsil; Muvafiq sahədə ən az 1 il iş təcrubəsi; Azərbaycan dilində sərbəst danışıq bacarığı , rus dilini bilmək arzu olunandır.; Yuksək unsiyyətqurma və komandada işləmək bacarığı; Analitik duşunmə və yuksək … Oxumağa davam et “Mikrokreditlər üzrə mütəxəssis (Bakı və Sumqayıt filialları)”

Yayım tarixi

Korporativ kreditlər üzrə mütəxəssis (Bakı və Sumqayıt filialları)

Vəzifə: Korporativ kreditlər uzrə mutəxəssis (Bakı və Sumqayıt filialları) İş qrafiki: 09:00 – 18:00 (Bazar ertəsi – Cumə) Unvan: Bakı və Sumaqayıt şəhərləri. NAMİZƏDƏ DAİR TƏLƏBLƏR: Ali təhsil (iqtisadi, maliyyə, dəqiq elmlər uzrə təhsil); Muvafiq sahə uzrə minimum 1 il iş təcrubəsi; Bank (kredit və qeyri-kredit) məhsulları uzrə dərin biliklərə və geniş məlumatlara malik olması; … Oxumağa davam et “Korporativ kreditlər üzrə mütəxəssis (Bakı və Sumqayıt filialları)”

Yayım tarixi